profile
Пестова Анастасия
Математика

или = ? а) 3 мин 20 с 195 с б) 120 с 2 ч 6 ч 15 мин 360 мин 180 мин 2 ч 30 мин 2 ч 6 мин 130 мин 2 ч 15 с 135 мин

Ответ или решение1

Щербаков Илья

а) 3 мин 20 с>195 с б) 120 с360 мин 180 мин>2 ч 30 мин
2 ч 6 мин